Harmonie Celku - psychiky, těla a prostoru

Současná doba nám umožňuje se vracet k celostnímu pohledu na nás samé, což je také přístup, který zastávám a uplatňuji ve své praxi. Každé onemocnění a to jak psychické, tak i fyzické má své opodstatnění a vychází buď z naší psychiky, našeho těla či z prostoru, ve kterém žijeme.

V rámci poradenství Vám mohu pomoci s Vaší psychikou, tělem a také prostorem, ve kterém žijete.

Oblasti poradenství u dospělých a dětí

 • náročné životní situace, nervozita, stres, frustrace, deprese,
 • stabilizace osobnosti, nízké sebevědomí, strach, úzkost,
 • problémy se spánkem, noční můry,
 • migrény, psychosomatické bolesti,
 • psychické aspekty premenstruačního syndromu,
 • problémy s otěhotněním,
 • rozpoznání Vašich osobnostních charakteristik a jejich vliv na Vaše okolí,
 • kariérové poradenství a podpora při hledání nového pracovního směru,
 • vývojové etapy v životě dítěte, poruchy chováníškolní adaptace,
 • dětská psychosomatická onemocnění (tiky, zadrhávání v řeči, chrapot, ekzémy, Pfapa syndrom),
 • poruchy soustředění u dětí školního věku.

.......................................

Na úvod Vaše zadání

Během prvního setkání s Vámi budu hovořit o tom, co chcete řešit. 

Tématem může být Vaše prožívání života, může to být nemoc, která
s Vaší psychikou souvisí nebo také prostor, ve kterém žijete.

Na základě Vašich priotit a potřeb se dohodneme, na které oblasti a
v jakém pořadí budeme pracovat.