Homeopatie

Homeopatie klinicky využívá jevu podobnosti a používá léčivé látky v minimál-ních dávkách. Jevem podobnosti se přitom rozumí léčba nemoci stejnými látkami, které ji vyvolaly. 

Princip spočívá v tom, že nemocnému podáváme v nízkých dávkách látku, která
u zdravého jedince vyvolá příznaky, jenž jsou podobné příznakům nemocného. Tato látka v podobě homeopatického léku vyvolá přirozenou obrannou reakci organismu, která je v souladu s jeho obecnými reakcemi.

Homeopatie je šetrná

Jako psycholog nejčastěji využívám homeopatické léky pro práci na onemocněních z oblasti psychosomatické a to jak u dětí, tak u dospělých.

  • Náročné životní situace
  • Poruchy paměti
  • Problémy se spánkem a sny
  • Stres a jeho somatické důsledky (tiky, vyrážky, teploty...) 
  • Emotivní průjmy
  • Depresivní stavy u dospělých
  • Psychické aspekty premenstruačního syndromu
  • Migrény
  • Vývojové etapy v životě dítěte (negace, vzdor, zaostávání ve vývoji)
  • Poruchy školní adaptace (udržení pozornosti, neklid, unavitelnost...)

Homeopatické léky

Homeopatické léky jsou používány ve velmi slabých dávkách. Rozpouštějí se
v ústech
 a obecně platí, že není vhodné je užívat bezprostředně před jídlem a pitím nebo těsně po něm.

Homeopatické léky je možné užívat současně s jinými léky, vitamíny či doplňky stravy. Někdy se kombinuje více homeopatických léků.

Každý homeopatický lék prochází v České republice schvalovacím řízením ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a je řádně zaregistrován.

Metodika

Ve své homeopatické praxi využívám znalostí, jež jsem získala během dvouletého studia na mezinárodní škole CEDH se sídlem v Paříži, které bylo ukončeno zkouškou znalostí, včetně konkrétních kazuistik. Pokračovala jsem třetím ročníkem, který se zaměřil na prohloubení jednotlivých oblastí.

V roce 2012 jsem se účastnila Homeopatického sympozia v Praze, v roce 2013 Homeopatického fóra v Litoveli, v roce 2015 Jarní homeopatické konference v Praze a Mezinárodní homeopatické konference také v Praze. Následně v roce 2016 Kongresu celostní medicíny, který byl zaměřený na kazuistiky. V roce 2017 jsem se zúčastnila Jarního homeopatického semináře v Praze, jehož téma bylo zaměřené na oblast psychoterapie. Všechny akce se konaly pod záštitou Homeopatické lékařské asociace.

Od roku 2015 publikuji odborné články na internetovém portále
svethomeopatie.cz/cs/1662-ztratil-jsem-praci-co-bude-ted

........................................