Odvedení stresu - Kineziologie

Tato metoda může být nápomocná při odblokování příčin jak fyzických, tak i psychických problémů. 

Princip spočívá v použití svalového testu, tzv. biofeedback, který je způsobem, jak získat z podvědomí potřebné informace. K uzdravení dochází, jestliže si klient vzpomene na obsah konfliktu, který se následně vyváže z nervového systému a dojde k nastavení pozitivního přístupu a tím k uvolnění omezujících dogmat.

Sezení krok za krokem

V úvodu našeho setkání s Vámi budu hovořit tak, abychom co nejpřesněji vydefinovali Vaše zadání

Po úvodní části naladění na samotné odvedení stresu bude následovat svalový test, pomocí kterého určíme věk příčiny či nejlepšího porozumnění Vašeho problému. Dalším krokem bude Vaše uvědomění dané situace a emocí, které s ní souvisely. 

Následně si tuto situaci přetvoříte do pozitivních emocí. V případě, že to budete potřebovat, budeme dělat ještě cestu do budoucna či pomocí svalového testu určímě pro Vás ty nejvhodnější homeopatické léky či Bachovy esence.

Metodika

Poprvé jsem se s tímto terapeutickým přístupem setkala v letech 1998 - 1999 při studiu Kineziologie One Brain, u paní Zdeňky Jordánové.

V roce 2015 jsem ukončila dvouleté studium Duhového systému, který vychází 
z principů spoluzakladatele One Brain - Daniela Whiteside.

........................................