Koučování

    Psychologicko-koučovací rozhovor vnímám jako východisko mého přístupu 
    k Vám. Jeho výsledkem je upřesnění Vašeho zadání, tedy toho, co chcete 
    dosáhnout.

    Koučování chápu jako metodu psychologického poradenství, pro niž je
    charakteristické, že kouč nedává pevné rady a doporučení, ale hledá
    řešení společně s klientem. 

    V rámci koučovacího rozhovoru pracuji s klienty tak, že je pomocí otázek naviguji
    k různým úhlům pohledu na věc, dodávám podporu a povzbuzení. Mojí rolí je
    umožnit klientovi se nad daným tématam zamyslet a navrhnout své řešení.

Koučování cesta k Vašemu cíli

V rámci psychologicko-koučovacího přístupu Vám pomohu na základě Vašeho zadání nastavit priority a cesty k řešení daných situací. 

V praxi to vypadá tak, že při našem prvním sektání se pobavíme o tom, v jaké životní situaci se právě nacházíte a co chcete řešit. 

V úvodu našeho setkání mě také bude zajímat Vaše dosavadní životní cesta. 

Závěrem setkání formulujeme dlouhodobější zadání pro Váš osobní rozvoj, tedy co chcete řešit a kam chcete dojít.

Další "pomocníci" - viz Metody

Pro Vaše hlubší sebepoznání, můžete projít psychologickou nebo bilanční diagnostikou.

Homeopatické léky Vám pomohou lépe zvládat určitá psychosomatická onemocnění.

Pro psychické bloky ve Vašem chování Vám navrhnu odvedení stresu (aplikovaná kineziologie).

Bachovy květové esence doporu-čím pro určité psychické stavy.

Pro dosažení harmonie Vašeho životního prostoru Vám napomůže návrh uspořádání podle Feng Shui. 

.......................................

Metodika koučování

Při koučování využívám především znalosti z pětiletého magisterského studia Psychologie na Filosofické fakultě University Karlovy.

A tříletého studia nedirektivního Koučování u Milana Bobka na FBE v Praze. V roce 2016 jsem se stala Akreditovaným koučem České asociace koučů ČAKO. 

Od roku 2018 jsem akreditovaným koučem EMCC.