4. mezinárodní homeopatická konference CEDH v Praze

30.11.2015 14:59

CEDH je mezinárodní škola klinické homeopatie, která sídlí v Paříži. V letošním roce organizovala svůj 4. mezinárodní kongres, který se konal v Praze. Vážnost celé akci dodal také fakt, že záštitu nad tímto kongresem převzal MUDr. David Kasal, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Kongres se zaměřil na problematiku dětí, jejich onemocnění a možnosti homeopatické léčby.

 

Přiznám se, že to, co mě nejvíce oslovilo bylo vedle témat, kterým se jednotliví řečníci věnovali, také jejich původ a rozsah v jakém homeopatii provádějí, ale především výsledky jejich práce, které zde na kongresu prezentovali.

 

Měli jsme možnost vyslechnout příspěvky, jak je možné homeopaticky léčit a pomáhat dětským pacientům, kteří trpí autismem, onkologickým onemocněním, Crohnovou chorobou, dále možnosti řešení tiků a hyperaktivity u dětí, léčbu astmatu, histaminové intolerance a mnohých dalších. Poslední půl den byl věnován diskusi k příspěvkům, které jsme si měli možnost nastudovat před zahájením konference.

Jednotliví řečníci pocházeli jak z Francie, tak z Tuniska, USA, Belgie, Maďarska, Bulharska, Rumunska a Španělska, tak i z České republiky.

 

Mám ráda tabulky a grafy, zvlášť, když na nich prezentující představují výsledky své práce. Vedle jiných přednášek, které byly také zajímavé mě oslovilo vystoupení dvou lékařů z Maďarska, kteří prezentovali výsledky své práce při léčení astmatu u dětských pacientů.

V rámci své studie pracovali se 79 dětmi, které byly ve věku 7-19 let. Podmínkou pro zařazení do studie, bylo diagnostikované astma, léčené kortikosteroidy. Tuto skupinu dále rozdělili na dvě, první byla léčena alopatickými léky plus homeopatiky a druhá pouze alopaticky. Vedle těchto dvou skupin vytvořili také kontrolní skupinu zdravých dětí.

Jako diagnostická metoda bylo použito měření vydechovaného vzduchu. Základ homeopatické léčby byl postaven na prevenci. Kontrolní měření bylo provedeno po třech měsících, s tím, že bylo prokázáno signifikantní zlepšení u skupiny, která byla léčena současně alopaticky a homeopaticky.

 

Pokud bych měla přidat druhou přednášku, která mě zaujala, tak bych přidala příspěvek lékařek z Tuniska, které dělaly studii zaměřenou na léčbu autismu. Také ony měly ve svých výsledných tabulkách pozitivní výsledky.

 

Jsem ráda, že jsem mohla na této konferenci být a vedle možnosti se setkat se známými lékaři a kolegy, kteří praktikují homeopatii v České republice, také poznat zahraniční kolegy a jejich povzbudivé výsledky.