S Lenkou jsem měl možnost....

02.03.2015 11:36

... spolupracovat ve složité osobní situaci způsobené  změnou práce a hledáním nového zaměstnání. Její praktické zkušenosti z oblasti firemního poradenství mi pomohly zorientovat se na trhu práce  a zvolit vhodnou strategii při hledání nové pozice. Neformální, lidský přístup, pozitivní náhled a možnost vyslechnout si nestranný názor, to vše učinilo naše setkání velmi inspirativní.