Psychologická diagnostika osobnosti

Jako vystudovaná psycholožka používám baterii psychologických testů a dotazníků, ze které podle Vašeho zadání vybírám konkrétní dotazníky (pro analýzu osobnosti) a testy (pro analýzu inteligence a výkonu), které Vám pomohou otevřít pohled na svoji osobnost.

Oblasti psychologické diagnostiky

Pomocí psychologické diagnostiky Vám pomohu odpovědět na otázky, které se týkají následujících oblastí:

  • Osobnostní kompetence (komunikační dovednosti, logický a analytický přístup, kreativita, orientace na výkon a výsledek, stabilita osobnosti),
  • Manažerské kompetence (manažerský potenciál, styl vedení týmu),
  • Interpersonální vztahy (role v týmu, orientace na zákazníka, empatie),
  • Zvládání stresu (úroveň frustrační tolerance, strategie zvládání stresu),
  • Struktura inteligence (verbální, abstraktní, numerická inteligence, paměť),
  • Pracovní efektivita a výkonnost (množství a kvalita práce, stabilita výkonu).
Metodika

V rámci psychologické diagnostiky využívám především znalosti z pětiletého magisterského studia jednooborové Psychologie na Filosofické fakultě University Karlovy a následné praxe v diagnostikování osobnosti během své profesní praxe.

V roce 2015 jsem se zúčasnila odborné konference Psychologie práce a organizace, která se konala pod záštitou FFUK a byla v Praze. Bylo příjemné se vrátit na půdu své Alma mater :-).

........................................